تفاهم نامه

آموزشگاه چيستا رباتيك صدرا در راستاي ارتقاي دانش عمومي و با هدف ارتقاي بينش علمي و فني دانش اموزان همراه با عمل اقدام به برگزاري تفاهم نامه هايي با ارگان هاي دولتي نموده است .

تفاهم نامه با انجمن علمي و آموزشي انجمن فيزيك اصفهان
متن تفاهم نامه
انجمن علمي و آموزشي معلمان فيزيك اصفهان با همكاري شركت نوآوران خلاق صدرا جهت ارتقاي بينش علمي و  و فني و عملي دانش آموزان مدارس استان،كارگاه هاي علمي - آموزشي برگزار مي كند.
مديران محترم واحد هاي آموزشي مي توانند همراه با دبيران با مراجعه يا مطالعه برنامه ي علمي-آموزشي شركت مذكور در سايت www.sadrarobot.com اقدامات لازم را جهت شركت دادن دانش آموزان در كارگاه هاي علمي و آموزشي به عمل آورند.
تلفن هاي هماهنگي: 2338599 و 09132025761
متن كامل اين تفاهم نامه را مي توانيد در نشريه فرآيند شماره 54-53 مطالعه فرماييد.


تفاهم نامه با سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان
شركت نوآوران خلاق صدرا جهت حضور دانش آموزان در مناطق مختلف شهر اصفهان و بهره گيري از كلاس هاي رباتيك و خلاقيت اقدام به امضاي تفاهم نامه با سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان نموده است.
بر مبناي اين تفاهم نامه شركت نوآوران خلاق صدرا در تمامي مراكز فرهنگي تفريحي وابسته به سازمان شهرداري اصفهان مسئول تجهيز و راه اندازي كلاس هاي رباتيك و خلاقيت مي باشد.


تفاهم نامه با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
آموزشگاه چيستا رباتيك صدرا در راستاي آشنايي كارآموزان هنرستانهاي فني و حرفه اي با علم رباتيك و حضور نخبگان در مسابقات ملي مهارت، تفاهم نامه اي با سازمان آوزش فني و حرفه اي به شرح ذيل دارد.

متن تفاهم نامه
مدير محترم هنرستان ها و دبيرستان هاي شهر اصفهان
احتراما ضمن تشكر از همكاري هاي آن مديريت محترم در سنوات قبل و در راستاي تشويق و ترغيب جوانان و نخبگان به حضور در مسابقات ملي مهارت و نيز وجود گروه هدف اين مسابقات در هنرستانهاي فني و حرفه اي ،كاردانش و دبيرستانها جناب آقاي داود جعفري به نمايندگي از آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي چيستا رباتيك صدرا جهت معرفي تخصصي رشته رباتيك در مسابقات ملي مهارت به حضور معرفي مي گردد،خواهشمند است دستور فرماييد در موعد مقرر همكاري هاي لازم صورت پذيرد.

ابوطالب جلالي
مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان