سالن شگفتی های علوم

آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا به منظور استفاده کاربردی از علوم پایه در صنعت و تکنولوژی و همچنین فهم اصول به کار رفته در کتاب های درسی به صورت ساده و کاملا عملی اقدام به راه اندازی سالن شگفتیهای علوم نموده است.
در این سالن مباحث علوم پایه که در طبعیت در جریان است به صورت آزمایش های جذاب برای تمامی سنین به ویژه دانش آموزان و معلمان به معرض نمایش در می آید. 

از جمله اهداف راه اندازی سالن شگفتیهای علوم :
* ایجاد یک محیط علمی ـ تفریحی شاد و تعاملی با تاثیر گذاری عمیق و پایدار بر روی مخاطبین
*  افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به علوم و فناوری‌های ناشی از آن نیاز روزافزونی است که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه احساس می‌کنند. آن‌ها پیشرفت خود را متکی بر تربیت شهروندانی با مهارت‌های ذهنی و عملی و خلاق می‌دانند.
* ماندگاری بیشتر و عمیق تر آموزه ها در کودکی و سنین نوجوانی، سرمایه ای گرانبهاست؛ از سوی دیگر، آموزش فرآیندی با حوزه‌ی اثر بلند مدت است. بسیاری از متخصصان آموزشی معتقدند هدف نظام‌های آموزشی، تربیت دانش‌آموزان برای بیست سال آینده است نه برای امروز. لذا جهت‌گیری برنامه‌های آموزشی هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ عناوین، اهمیت می‌یابد.

* گسترش تفکر علمی و درک ارزش ها و حساسیت های برخی مفاهیم علمی و فنی و همچنین تشویق بازدید کنندگان به تجربه مستقیم پدیده ها و لمس اشیاء نمایش داده شده.
* معرفی تجهیزات کمک آموزشی جهت آشنایی با تجهیزات کمک آموزشی روز دنیا.


 


مدیران محترم واحد های آموزشی می توانند جهت بازدید دانش آموزان از این سالن و تجهیزات آن با شماره تلفن آموزشگاه تماس حاصل فرمایند.
 

نواخت چنگ لیزری توسط دانش آموز سپهر فاطمی 
تصاویری از بازدید دانش آموزان مدارس مختلف از سالن شگفتیهای علوم

دبستان دخترانه سعدی پایه سوم (5اسفند۱۳۹۴)
دبستان دخترانه سعدی پایه سوم (3اسفند۱۳۹۴)
دبستان دخترانه سعدی پایه چهارم (2اسفند۱۳۹۴)

دبستان دخترانه سعدی پایه چهارم (1اسفند۱۳۹۴)
دبستان سعدی پایه دوم (19بهمن۱۳۹۴)
دبستان سعدی پایه ششم (18بهمن۱۳۹۴)
دبستان سعدی پایه دوم (17اسفند۱۳۹۴)

دبستان سعدی پایه ششم (14اسفند۱۳۹۴)
دبستان دخترانه صبا پایه دوم (12اسفند۱۳۹۴)
دبستان دخترانه سعدی پایه اول (11اسفند۱۳۹۴)

دبستان سعدی پایه دوم (10بهمن۱۳۹۴)
دبستان اندیشه پایه پنجم (7بهمن۱۳۹۴)

دبستان سعدی پایه دوم (3بهمن۱۳۹۴)
دبستان سعدی پایه پنجم (2۷دی۱۳۹۴)
دبستان دارالقرآن پایه پنجم (۲۳دی۱۳۹۴)

دبستان سعدی پایه ششم (۲۱دی۱۳۹۴)
دبستان صبا پایه پنجم (۲۰دی۱۳۹۴)

دبستان صبا پایه ششم (۱۶دی۱۳۹۴)
دبستان گلها پایه ششم (۱۴دی۱۳۹۴)

دبستان گلهای بهشت پایه ششم (۷دی۱۳۹۴)
دبستان اندیشه پایه چهارم (۶دی۱۳۹۴)

دبستان دارالقرآن پایه چهارم (۲۸ آذر ۱۳۹۴)
دبستان اندیشه پایه چهارم (۲۵ آذر ۱۳۹۴)
دبستان پاسارگاد پایه سوم (۹ آذر ۱۳۹۴)
دبستان اندیشه پایه پنجم (آبان ۱۳۹۴)
دبستان اندیشه پایه چهارم (۹ اردیبهشت ۱۳۹۴)
دبیرستان شهید ایراندوست پایه هشتم(۲۶ فروردین۱۳۹۴)
دبستان گلهای بهشت پایه پنجم (۹ اسفند ۱۳۹۳)
دبستان ایمان پایه ششم (۱۶ اسفند ۱۳۹۳)
دبستان ایمان پایه سوم (۹ اسفند ۱۳۹۳)
دبستان اندیشه پایه پنجم (۱۹بهمن ۱۳۹۳)
دبستان پاسارگاد پایه ششم (۱۵ بهمن ۱۳۹۳)
دبیرستان اسوه پایه هفتم (۱۴ بهمن ۱۳۹۳)
دبستان پاسارگاد پایه پنجم (۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
دبستان اندیشه پایه سوم (۵بهمن ۱۳۹۳)
دبستان اندیشه پایه پنجم (۴بهمن ۱۳۹۳)
دبستان سعدی پایه ششم (۱بهمن ۱۳۹۳)
دبستان اندیشه پایه پنجم (۲۷دی ۱۳۹۳)
دبستان سعدی پایه ششم (۲۴دی ۱۳۹۳)
دبستان صفا۲ (نجف آباد) پایه پنجم (دی ۱۳۹۳)

دبستان سعدی پایه ششم (۱۷دی ۱۳۹۳)
دبستان گلهای ایمان پایه پنجم (دی ۱۳۹۳)
دبستان گلهای ایمان پایه ششم (دی ۱۳۹۳)
دبستان گل ها پایه چهارم (دی ۱۳۹۳)
دبستان گلهای ایمان پایه چهارم (دی ۱۳۹۳)
دبستان نامداران (آذر ۱۳۹۳)
دبستان گل ها (آذر ۱۳۹۳)
دبستان سید الشهدا (ع) (آبان ۱۳۹۳)

دبستان گل های بهشت (آبان ۱۳۹۳)
بازدید مدیران آموزش و پرورش و انجمن فیزیک اصفهان
راهنمایی میرداماد
دبستان البرز2
دبستان گلهای بهشت
دبستان شکیب
دبستان بنیان
راهنمایی شایان شاهین شهر