جشنواره خوارزمی

تاریخچه جشنواره جوان خوارزمی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از عالمان و فرهیختگان عرصه علم و فناوری، تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار در تمام زمینه های مختلف علمی، فنی، فرهنگی و معارف اسلامی از طریق قدردانی و ارج نهادن بر مقام والای پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. در راستای تحقق اهداف مذکور، اساسنامه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در سال 1359 شمسی در شورای انقلاب اسلامی به تصویب رسید. بدین ترتیب، کشف، جذب و پرورش استعدادها در زمینه‌های مختلف علمی و صنعتی، حمایت و پشتیبانی از مخترعان، مبتکران و پژوهشگران داخلی، استفاده از استعدادهای بالقوه کشور و انتقال تجربه های علمی و فنی سایر کشورها به داخل کشور به عنوان یکی از مهمترین مأموریت ها و محورهای اصلی فعالیت‌های حمایتی این سازمان مورد تجربه قرار گرفته است. بخش هایی از فرآیند حمایت از جامعه علمی و فرهیختگان کشور در سیمای برگزاری "جشنواره جوان خوارزمی" تجلی پیدا کرده است که سابقه اولین دوره آن به سال 1378 شمسی برمی‌گردد. جشنواره جوان خوارزمی خاستگاه و رهیافت سنجیده ای برای ارزش گذاری و اهمیت بخشیدن به تلاش جوانان کشور است.
تاریخچه جشنواره
_ دوره اول جشنواره جوان خوارزمی (سال 1378)
_ با شرکت طرح‌های دانش‌آموزی، دانش پژوهان و فناوران

برگزار کننده : سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
_ دوره دوم تا ششم جشنواره جوان خوارزمی (سال 1383-1379)
برگزار کنندگان : در بخش دانش‌آموزی ، وزارت آموزش و پرورش
در بخش دانشجویی _ آزاد ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
_ دوره هفتم تاکنون ( سال1384 تاکنون)
برگزار کنندگان : در بخش دانش‌آموزی ، وزارت آموزش و پرورش
در بخش دانش پژوهان و فناوران ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

در راستای اهداف جشنواره جابربن حیان، آموزشگاه تخصصی چیستا رباتیک صدرا با برگزاری دوره های تخصصی برنامه نویسی AVR، طراحی برد به کمک نرم افزار AltiumDesigner، و آموزش نرم افزار Solid Works و ... کارآموزان را با هدفی مشخص به سمت جشنواره های نوجوان و جوان خوارزمی هدایت می کند.
 

فهرست دانش آموزان پیشرو که با آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا همراه شده اند:

برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی
مجتبایی کسب مقام در مسابقات خوارزمی مدرسه سادات هشداردهنده جهت قبله کسب مقام کشوری 1393 محمدصادق مجتبایی رنانی
 
 

برگزیدگان جشنواره نوجوان خوارزمی
محمد جواد کردگاری نوجوان خوارزمی مدرسه شاهد شباهنگ دستگاه کنترل از راه دور کسب مقام کشوری 1393 محمدجواد کردگاری


هدف ما از آموزش، پرورش افراد کارآفرین و خلاق می باشد.