جشنواره جابربن حیان

جشنواره جابربن حیان
این طرح به منظور پویایی نظام آموزش و پرورش از طریق نهادینه کردن تحقیق و پژوهش و نیز تقویت حس کنجکاوی و اشتیاق به تحصیل در دانش آموزان ابتدایی، پرورش قدرت تفکر و حل مسئله و سعی در زمینه سازی رشد افرادی موفق در بکارگیری مناسب و بهینه مهارت های علمی و عملی در زندگی فردی و اجتماعی اجرا می شود.
از دیگر اهداف اجرای این جشنواره ارایه مواد درسی بصورت در هم تنیده، ایجاد موقعیت مناسب برای اجرای برنامه های درسی جدید از جمله ˈتفکر و و پژوهشˈ و ˈکار و فناوریˈ و نیز ارزشیابی کیفی، توصیفی از عملکرد دانش آموزان و افزایش توانمندی دانش آموزان در حوزه IT می باشد.

در این راستا آموزشگاه تخصصی چیستا رباتیک صدرا با آموزش های پی در پی که از سنین پایین برای کارآموزان شروع کرده است در قالب آموزش های مکانیک و الکترونیک دانش آموزان را با هدفی مشخص به سمت جشنواره جابربن حیان هدایت می کند.
 

از جمله طرح های اجرا شده:
- راه برو و برق تولید کن
- همزن مغناطیسی
- ترازوی مغناطیسی
- ماز نوری
- قیچی جادویی

 
فهرست دانش آموزان پیشرو که با آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا همراه شده اند:
منتخبین جشنواره جابربن حیان
محمد جواد کردگاری نوجوان خوارزمی دبستان محمد امین مکنده آب چاه کسب مقام کشوری 1392 محمدجواد کردگاری
محمدحسین فروتن دبستان اندیشه آبیاری هوشمند کسب مقام استانی 1393 محمدحسین فروتن
مهدی فولادی دبستان حضرت ابوالفضل امدادگر خانگی پژوهشگر نمونه استان اصفهان
کسب مقام کشوری 1393
مهدی فولادی
دبستان اندیشه معابر هوشمند کسب رتبه استانی 1394 علی شمس
دبستان اندیشه ترازوی مغناطیسی کسب رتبه استانی 1394 محمدصدرا جعفری
دبستان اندیشه چشم، حرکت کسب رتبه ناحیه
راه یافته به استانی 1394

 
امیرحسین حاجیان فر
آرمین دانش دبستان شایان پریز هوشمند کسب رتبه استانی
راه یافته به مرحله کشوری 1393
آرمین دانش
آرمین دانش دبستان هسا، شاهین شهر هشدار مصرف کسب عنوان «دانش آموز  پژوهنده ی برتر کشوری» 1394 آرمین دانش
 
آمار و ارقام جشنواره جابربن حیان 1394
تعداد آثار راه یافته به
مرحله کشوری
تعداد آثار در
مرحله استانی
تعداد آثار در در
مرحله منطقه
تعداد آثار در
مرحله مدرسه
تعداد
شرکت کنندگان
183 13468 212740 660032 نفر2315670

هدف ما از آموزش، پرورش افراد کارآفرین و خلاق می باشد.